top of page
grass4-02.jpg

ברגע שאנו מתבוננים מקרוב בדברים,

אפילו להב דשא,

הופך להיות מסתורי,

עולם מדהים,

שלא ניתן לתאר,

לכשעצמו.

                                     

הנרי מילר

קשיבות Mindfulness

להתעורר אל הרגע הזה, כלומר למציאות, באופן ישיר דרך החושים שלנו, נותן לנו הזדמנות להיפגש עם מצבים באופן יותר עינייני ואובייקטיבי, ולאפשר לנו מרחב בחירה, כלומר לבחור את התגובה שלנו בהתאם למצב שבא לקראתנו, . לחיות בזרם המחשבות ובסיפורים שלנו, להיסחף ולהאמין למחשבות השגויות שלנו ולרגשות המאיימים הינה דרך טובה להפחיד את עצמינו ולהחריד את דעתינו.

קשיבות הינה שיטת  טיפול  המבוססת   על   לימוד  ותרגול דרך חיים המאופיינת במודעות עירנית לחוויה הנוכחית, רגע אחר רגע, ללא שיפוט וביקורת.

דרך חיים של השלמה.

bottom of page