top of page

מה זה ביופידבק

logo.jpg

ביופידבק היא טכניקת טיפול בה אנשים מאומנים לשפר את בריאותם באמצעות אותות מגופם. זהו כלי טיפולי שעשוי לעזור לאנשים לשנות את האופן בו גופם מגיב למגוון מצבים, כולל מצבי כאב גופני, קשיי תפקוד, לחץ וחרדה.

חיי המטופלים משתנים בדרך כלל מהסימפטומים שמהם סובלים, אזי חזרה לתפקוד מאופיינת בדרך כלל בוויתור הדרגתי מהימנעויות וחשיפה הולכת וגוברת לתפקוד בתחומי החיים השונים
מה המטרה הטיפולית ?

לאו דווקא הסרה מוחלטת של הסימפטומים (גופניים, רגשיים והתנהגותיים-חברתיים), אלא שינוי העמדות שעומדות בבסיס הסימפטומים, קבלת כלים להתמודדות והמשך השיפור גם באופן עצמאי.

עקרון מרכזי בטיפול: השגת שליטה בדרך של חווית ויתור על שליטה. לוותר על הדריכות של הצורך לשליטה. אימוץ מודל התמודדות חדש מודל של 'אני מתעסק במה שבשליטתי'.

הזמן פגישה עכשיו

ביופידבק הינה שיטה המועילה בטיפול בבעיות שונות: רפואיות, פיזיות ונפשיות, בעלות קשר למצבי לחץ או מושפעים מהם.
הטיפול מסייע בכך שעוזר לאדם להיות מודע לתגובות פיזיות ללחץ וכן להשיג שליטה על תגובות אלו.
המודעות מטופחת על ידי חיבור גוף המטופל למערכת משוב ממוחשב, חיבור זה באמצעות חיישנים שמשקפים בזמן אמת את תגובותיו הגופניות (על גבי מסך מחשב בדרך כלל), מאפשר למטופל להגיע לשליטה רצונית במדדים גופניים שלא נמצאים בדרך כלל בשליטתנו, במיוחד במצבי דריכות ולחץ.
מסך המחשב אם כך, הוא המדיום שבאמצעותו המטופל נוגע במציאות הגופנית-רגשית של עצמו, נגיעה זו מאפשרת הבנה וקבלה עצמית וחזרה לתפקוד.

bottom of page