top of page

שבוע 7

קשיבות וחמלה

תרגול ה Lovingkindness

עד לשלב זה בקורס, החמלה "שיחקה תפקיד" משני, אך חשוב בתרגול המדיטציה שלנו. למעשה, חמלה, ובעיקר חמלה עצמית, עשויה להיות המרכיב החשוב ביותר של MBSR - זה השמן שמניע את גלגלי השיניים של עבודת קשב. בלעדיו, התרגולים הם במקרה הטוב ביותר, "יבשים" ובמקרה הגרוע ביותר, קשים ומזיקים. בלב חוסר החמלה שלנו לעצמנו נעוץ השקר שרבים מאיתנו גדלו איתם: כדי להצליח, עלינו לא רק לעבוד קשה אלא גם עלינו להקשות עם עצמנו.

בקורסי מיינדפולנס מסוימים, החיבור בין תשומת לב וחמלה אינו מפורש במיוחד, ומתמקד כמעט באופן בלעדי בחיזוק הריכוז וביכולת להישאר עם חווית הזמן הנוכחית. זה גרם לתנועת המיינדפולנס להיות חשופה לטיעון, שלמשל, יכול להיות דבר כזה כטרוריסט "קשוב" או שודד בנקאי "מודע".

אז נדגיש שוב, נדיבות וחמלה נמצאות בליבה של כמעט כל מסורת מדיטטיבית. השבוע אנו חוקרים את הנטייה הטבעית שלנו להתחבר ולדאוג לאחרים, ולשקול את הערך והפוטנציאל של להיות בחמלה גם עם אלה שאינם הכי קרובים אלינו.

תרגול יומיומי

בהתאם לנושא זה, אנו מציגים את מדיטציית Lovingkindness (תרגול טוב לב אוהב), אשר אנו מציעים לך לפחות פעם אחת השבוע. זהו תרגול קצר יותר (13 דקות), כך שכאשר אתה עושה מדיטציה זו, אתה יכול להאריך אותו לעוד 17 דקות כדי לתת לעצמך 30 דקות מלאות באותו יום. לחלופין, אם תרצו להאריך מעט את המדיטציה לעצמכם (!), תוכלו לעצור בסוף 13 הדקות של מדיטציה.

עבור התרגול הרשמי השבוע, אתה יכול לבחור בין כל אחד משלושת סוגי התרגול העיקרי שחווית עד כה: סריקת גוף, תרגול ישיבה, יוגה, ולכלול לפחות יום אחד של תרגול ה Lovingkindness.

עבור התרגול הלא רשמי, בכל יום נתון, אתה יכול לבחור כל אחד מסוגי התרגילים שחווית עד כה (למשל, מודעות פשוטה, אכילה מודעת, עמוד!, 'התמודדות ישירה') ולתעד את החוויה שלך בגיליון התרגול.

תרגול טוב לב אוהבתומר אהרוני
00:00 / 17:00
תרגול טוב לב אודיו
bottom of page