top of page

ביופידבק זוגי Dyadic BioFeedback

 מה זה? 

מערכת היחסים כישות מוחשית 

Perceptible Entity

נשמע מעניין ?

במפגש עם האחר כל אחד מביא עמו את עולמו הפנימי ואת דפוסי התנהגות המאפיינים אותו. לעתים רגשות האחד סוערים והאחר נינוח ורגוע ולעתים מחשבותיו של האחד מסיחים את דעתו בדאגה והאחר שואף להתקרב אליו ולהרגיעו.
מצבים אלה מאפיינים פער תקשורתי שאפשר ללמוד לגשר עליו באמצעות חוויה תקשורתית מתקנת המומחשת על ידי משוב ביולוגי.
במודל המשוב הביולוגי הזה ניתן לחבר למערכת אחת שני קליינטים ויותר באמצעות חיישנים המודדים את מצבם הגופני ולכוונם לחוות יחד איזון גופני המאפיין קרבה ואינטימיות וכן להמחיש גם את המצבים הגופניים-נפשיים המאפיינים קונפליקט.
חיבור משותף זה של מספר משתתפים מתאפשר כיום לראשונה בזכות חידוש טכנולוגי וכך המטפל או המדריך יכול לכוון את התהליך הטיפולי באופן ממוקד יותר וקצר מועד מאשר בעבר.

Group Discussion

מהות הקשר שבין מטפל למטופל הייתה מאז ומתמיד גורם משמעותי באיכות הטיפול והצלחתו. מושגים כמו רפור (Rapport) ,רזוננס (הדהוד) טיפולי, ותיאורית ההתקשרות (Attachment theory) ידועים זה מכבר בעולם הטיפולי בפרט ובמערכות יחסיים בין אישיים בכלל.

 

הטיפול הדיאדי הנו מסגרת מתודולוגית שנשענת על העקרונות הנ"ל.

ביופידבק מצד שני הנו כלי טיפולי שמציג בזמן אמת את השינויים הפיסיולוגים בגוף. עצם התצוגה מייצרת קרבה ייחודית בסביבה הטיפולית ומעודדת יצירת מנגנוני התניה חשובים בתהליך הלימוד וההפנמה.

גישת הביופידבק הדיאדי משלבת את טכנולוגית הביופידבק עם מתודולוגית טיפול דיאדי. השילוב של השניים ייתן הרבה יותר מהחיבור הפשוט של שניהם. מטפל דיאדי שיפעיל היום מערכת ביופידבק רגילה לא ייהנה ממכסימום היתרון שנותנת טכנולוגית הביופידבק כפי שיתקבל בכלי המשולב . 

bottom of page