top of page

מדריך/חוברת iSMWM

אף כי אין צורך שיהיה מדריך מודפס כדי ליהנות מהתוכנית, השימוש בחומרים מודפסים עוזר להבין אילו נושאים נלמדו כבר ומספק התייחסות טובה מאוד לסקירה מאוחרת יותר ומאפשר לך להדגיש קטעים או לרשום הערות.

 

בשיעורים האישיים שלימדתי, החומרים לכל שבוע (הוראות, גליונות תרגול, ומשימות קריאה) לא הוענקו עד שהגענו לאותו שבוע, אז המדריך נבנה ככל שהקורס מתקדם. את/ה יכול לבנות מדריך משלך באותה צורה, להוסיף למדריך מעט בכל שבוע על ידי ביצוע ההוראות שלהלן.

 

קלסר

אנו מציעים להשתמש בקלסר קשיח או אוגדן מסוג אחר למטרת אגירה ומיון של כל החומרים המודפסים בכדי שנוכל בעת הצורך לשלוף בקלות ולקרוא מיד. השתמש בערכת 8 חוצצים בכדי לתת לכל שבוע פרק נפרד. אתה יכול פשוט לכתוב או להדפיס "שבוע 1" וכו על כל חוצץ.

 

העמודים הראשונים של המדריך

הדפס את העמודים הבאים לפרק הראשון לפני החוצץ לשבוע 1:

     

 

תוכן לשבועות 1-8

ניתן להוסיף את התכנים לכל אחד משמונת השבועות בהמשך, ככל שתתקדמו במהלך הקורס. כך אנו עושים בשיעור SMWM בשידור החי - התלמידים מקבלים את החומרים של אותו שבוע בתחילת כל פגישה שבועית.

חלק מהמאמרים בקטעי "קריאה" ארוכים, כך שאם אתה מוזמן להדפיס אותם דו צדדית, זה יפחית את עובי המדריך שלך, והידוק של כל מאמר מרובה עמודים יעזור להפריד אותם בקלסר שלך.

תוכן עניינים.

מבוא: גרסת מוכנה למדפסת של דף "מבוא".

תחילת העבודה: גרסת המוכן למדפסת של הדף "התחלת העבודה".

תחילת העבודה: גיליון עבודה.

סיכום מחקר MBSR המוזכר גם בדף האינטרנט של מבוא.

bottom of page