top of page

שבוע 5

התמודדות עם רגשות קשים או כאב פיזי

'התמודדות ישירה'

התמודדות עם רגשות קשים או כאב פיזי
עד כה בקורס זה, כאשר קושי מציג את עצמו במהלך תרגול בצורה של מחשבה, רגש, או תחושה פיזית, אנו פשוט מודעים לכך ולאחר מכן "בהחלטיות אך בעדינות" חוזרים אל מושא המודעות (למשל, נשימה במדיטציה בישיבה). השבוע, אנו מציגים דרך חדשה להתמודד עם רגשות קשים או כאבים פיזיים, המכונים  'התמודדות ישירה' שמערבת במכוון את הקושי במקום להתרחק ממנה. זוהי שיטה רבת עוצמה, אבל היא מאוד אינטואיטיבית, כי הדבר האחרון שאנו חושבים שאנחנו רוצים לעשות הוא להתקרב יותר למה שמטריד אותנו.

כאשר משתמשים בהם כתרגול לא רשמי, ניתן לחשוב על 'התמודדות ישירה' כצורה מאוזנת יותר של 'עמוד!' ('מרחב נשימה של דקה') המאפשרת חקירה מלאה יותר של מה שקורה. למרות שחיפוש כזה עלול להפחיד ולא נוח, זהו תהליך עדין, והוא נעשה באופן מיוחד, כך שמחזק את כישורי המודעות וחוסר השיפוט שאתה בונה עד כה בקורס זה.

 

תרגול יומיומי

לתרגול רשמי, אנו מציגים את 'התמודדות ישירה'. מוזמנים לתרגל זאת ביומיים הראשונים של השבוע, ובימים הבאים תוכל לבחור מכל השיטות שלמדת עד כה. תרגול 'התמודדות ישירה' מכין אותנו לתרגול הלא רשמי.

התרגול הלא רשמי: מוזמנים לתרגל את 'התמודדות ישירה' רגש בלתי רצוי או כאב פיזי שאולי עלה במהלך היום. 

התמודדות ישירה עם רגשות
התמודדות עם כאב אודיו

האינטראקציה המורכבת בין התחומים הפיזיים, הרגשיים והמנטליים מצביעה על כך שלא מדויק לומר שאי נוחות היא "רק נפשית/רגשית" או "רק פיזית". כאב פיזי משמעותי קשה רגשית ולכאב רגשי משמעותי יש השלכות פיזיות. למרות זאת, לקראת תרגול 'התמודדות ישירה נציין שלתרגול יש שתי הקלטות שונות, אחד לרגשות קשים (למשל, אובדן, כאב, כעס), ואחד לכאב פיזי (למשל, כאב כרוני, פיברומיאלגיה, פציעה חמורה או נכות פיזית).

אם אתם רוצים לעבוד על בעיה שאינה פיזית בעיקר, ,תרגלו את 'התמודדות ישירה עם רגשות' אחרת, עשו את 'התמודדות ישירה עם כאב פיסי'. שני התרגולים בעלי מבנה זהה ושניהם כתובים במישורים רגשיים ופיזיים, אבל ההדרכה מעט שונה.

בסופו של דבר, אתה עשוי להרגיש טוב יותר מאשר כשהתחלת, אבל אם בכל פעם שאתה מנסה את המדיטציה הזאת, אתה מרגיש דחף חזק להפסיק ואם את מרגישה מוצפת ברגש ו/או מפוחדת או בתחושה של אובדן שליטה, אולי תרצי להחליף לתרגול מסוג אחר (ראה "הערה" להלן, ואם אתה מגיב בחוזקה).

bottom of page