top of page

שלושת הקומות

תרגול מקדים לפיתוח מיומנות מרכזית בקשיבות

איך להגיע למצב של "הכלה" ושקט נפשי

אל תבהלו מההסבר המילולי המפורט ביתר שלמטה - פשוט עקבו אחר ההוראות בסרטון ותגיעו

למצב הרגוע והמהנה הזה בקלילות

מטרת תרגיל מקדים זה הינה להגיע ליישום היכולת לשמור על מרחב תודעתי פתוח, הכולל תחושות מחשבות ורגשות ועל נוכחות בזמן הווה, כאן ועכשיו (מצב של אי-התרכזות כלומר הפניית תשומת לב רחבה לכל מה שיש ללא העדפה ומיקוד באף אחד מהגירויים השונים).

Heading 2

(S/N)T=אזור מסוים < גוף שלם

קומה ראשונה

בקצה טווח הגמישות השני-גוף שלם

דמיין עצמך כדמות קטנטנה יושב במרכז אזור/חלל הכאב ואז הגדל את הדמות אט אט עד שתמלא את מרחב הגוף כולו, חזרה לתחושה מורגשת טבעית 

בקצה טווח הגמישות הראשון-אזור מסוים

דמיין עצמך כדמות קטנטנה יושב במרכז אזור/חלל הכאב ללא תזוזה

(S/N)T=אזור מסוים < גוף שלם

קומה ראשונה

בקצה טווח הגמישות השני-גוף שלם

דמיין עצמך כדמות קטנטנה יושב במרכז אזור/חלל הכאב ואז הגדל את הדמות אט אט עד שתמלא את מרחב הגוף כולו, חזרה לתחושה מורגשת טבעית 

בקצה טווח הגמישות הראשון-אזור מסוים

דמיין עצמך כדמות קטנטנה יושב במרכז אזור/חלל הכאב ללא תזוזה

bottom of page