top of page

שבוע 1

כעת, לאחר שחוויתם את המבוא והשלמתם את גליון העבודה ההתחלתי (ראה .....), ברוכים השבים! תרגול השבוע מתחיל בתרגול רשמי של 30 דקות, בשם...

bottom of page