top of page
  • מודל להדרכת מטפלים בשלב הפרקטיקום

  • קשיבות מחוזקת חיישנים

  • תהליך הכשרת מטפל

  • (מסגרת טיפול חוויתית, ממוקדת וקצרת מועד)

המטופל והמטפל הינם היבטים שונים של אישיות שלמה אחת. המטפל והמטופל נמצאים בכל אחד מאיתנו. לכן כולם, כן כולם, מוזמנים לשלוח שאלות, דילמות, בעיות, הערות והארות ואני אתייחס לכולן ולכולם

העקרון המרכזי והייחודיות של דף פורום זה:
המטופל והמטפל הינם היבטים שונים של אישיות שלמה אחת. המטפל והמטופל נמצאים בכל אחד מאיתנו.
לכן כולם, כן כולם מוזמנים. מטפלים מקצועיים עם ניסיון, תלמידי השיטה בשלבי הכשרה ובהחלט גם מטופלים, מתאמנים וכל מי שסקרן לדעת על השיטה. 

סוף סוף לאחר הרבה בקשות מאנשים נפלאים שרוצים להבין מה זה ביופידבק ואיך לסייע עם השיטה לאחרים, לעצמם ובכלל, החלטתי לקיים את הפורום הזה.אנא שלחו אלי כל שאלה בתחום וכל דילמה טיפולית של עצמכם ושל הפונים אליכם ואנסה להביא מניסיוני וידיעותי לטובת העינייןאני מקווה שנצליח לקיים דיון מעמיק ופורה בתחום הביופידבק הנפלא שלנו.

bottom of page